Afvallen bij morbide obesitas (Ootmarsum)

Dat mensen met psychiatrische stoornissen niet benadeeld worden voor wat betreft screening en preventie (De Hert et al.2009; 2010). Hoewel de preventie, diagnostiek en therapie van cardiovasculaire risicofactoren primair tot het terrein van de huisarts behoren, is er in dit geval duidelijk sprake van een andere situatie, namelijk van een iatrogene problematiek die het beste door de behandelend psychiater kan worden gediagnosticeerd die de afvallen bij morbide obesitas antipsychotische therapie initieert.

De situatie kan vergeleken worden met therapie met lithium, waarbij de psychiater verantwoordelijk is afvallen bij morbide obesitas de diagnostiek van schildklier- of nierfunctiestoornissen. Instelling op een antipsychoticum vereist een zorgvuldig meten en vervolgen van de metabole parameters door de behandelend psychiater.

Afvallen bij morbide obesitas (Ootmarsum)

453. 550, Tel. : 02255.

Afvallen bij morbide obesitas Ootmarsum
Rated 5/5 based on 44 review
afvallen met gewoon eten 135 | 136 | 137 | 138 | 139 afvallen met koffie